ετεροσήμαντος

ἑτεροσήμαντος, -ον (Μ)
αυτός που έχει άλλη, διαφορετική σημασία.
επίρρ...
ἑτεροσημάντως
με ἄλλη σημασία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ετερο-* + -σημαντος (< σημαίνω), πρβλ. α-σήμαντος, πολυ-σήμαντος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἑτεροσημάντως — ἑτεροσήμαντος of different signification adverbial ἑτεροσήμαντος of different signification masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑτεροσημάντου — ἑτεροσήμαντος of different signification masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ετερο- — α συνθετικό λέξεων τής Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής με σημαντική παραγωγικότητα και τρεις κύριες σημασίες: α) «ο ένας από τούς δύο», σε αντίθεση με το αμφι * («και οι δύο») πρβλ. ετερομάσχαλος, ετερόστομος, ετερόφθαλμος κ.ά. β) «άλλος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.